Valikko Sulje

KALLIGRAFIAN PERUSOPINNOT

Kalligrafian opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka muodostuu eri tavoin järjestetyistä kursseista. Kursseihin kuuluu lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelussa korostuu opiskelijän oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus sekä yhteistyötaidot.

Opetussuunnitelma rakentuu kolmesta tasosta, jotka muodostavat tiiviin kokonaisuuden.

Tästä pääset tutustumaan tarkemmin opetussuunnitelmaan.

Ohjaaja

Opiskelija saa yhdistykseltä opintokirjan maksettuaan ensimmäisen tasomaksun. Opintokirjaan merkitään ohjaajan (/ohjaajien) nimi sekä kerätään kaikki opintojaksojen suoritusmerkinnät opettajalta.

Jokaiseen tasoon kuuluu yksi pakollinen ohjauskerta. 

Opiskelijan tulee valita itselleen ohjaaja, jonka kanssa opiskelija voi neuvotella opintojen aikataulusta ja jaksotuksesta sekä tarvittaessa tehdä oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa. 

Listan ohjaajista saat yhdistykseltä ilmoittautumisen jälkeen. Ohjaajat koulutetaan tehtävään. 

Kun kaikki tasoon kuuluvat opintojaksot on suoritettu, opiskelija ja ohjaaja tarkistavat työt (pakollinen ohjaajan ohjauskerta), jotka opiskelija esittää raadille. Tämän jälkeen opiskelija ilmoittautuu arviointitilaisuuteen. Kalligrafiayhdistyksen hallitus kokoaa raadin.


Opiskelijan näyttö

Aiemmat (ilmoittautumisesta viimeisen viiden vuoden aikana suoritetut) kalligrafian opinnot on mahdollista saada hyväksi luetuiksi esittämällä raadille tasoon kuuluvat työt. Aiemmat työt/tehtävät tulee käydä läpi tutorin kanssa ennen arviointitilaisuutta (pakollinen ohjaajan ohjauskerta).

Raati arvioi tulevatko taso(t) suoritetuksi.


Raati

Raati koostuu vähintään kahdesta yhdistyksen mestarijäsenestä tai kalligrafian tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. 

Raati arvioi jokaisen opintotason suorituksen (I-III) asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Raati kokoontuu kerran tai kaksi vuodessa, johon työt voi tuoda arvioitavaksi. Arviointitilaisuudet ilmoitetaan vähintään puoli vuotta ennen tilaisuutta. 

Raadin arvioitua suorituksen hyväksytyksi opiskelija saa yhdistykseltä todistuksen tason suorittamisesta. Opintotasojen lopussa myös opiskelija arvioi kirjallisesti omaa oppimistaan esseellä ja opetuksen sisältöä sekä sen toteutusta täyttämällä yhdistyksen palautelomakkeen. 

Kun kaikki kolme tasoa on suoritettu ja niihin kuuluvat osat ovat valmiina, raati arvioi kokonaisuuden diplomia varten.


Arviointikriteerit

Raati arvioi kalligrafiasta:

 • kirjainten rakennetta
 • kirjainten suhteita ja painoa 
 • kirjainperheiden johdonmukaisuutta
 • kirjoituksen välistystä ja tasaisuutta
 • marginaaleja ja tilan käyttöä

Arvioinnin jälkeen saat Suomen Kalligrafiayhdistyksen tasotodistuksen.

Kun yli 55 % on oikein, taso luetaan hyväksytyksi
kun 55-70 % on oikein, työarvioidaan hyväksytty
kun 71-85 % on oikein, työ arvioidaan hyväksi
kun 86-100 % on oikein, työ on kiitettävä.

Tervetuloa mukaan opiskelemaan kalligrafian perusopintoja uuden Suomen Kalligrafiayhdistyksen opetussuunnitelman mukaisesti! Meidän tavoitteemme on päästä aikanaan mukaan opintojen tallentamiseen Koski-tietovarantoon, jolloin opinnot olisivat hyväksiluettavia eri tutkintokoulutusten osana.

Ilmoittautuminen opintoihin

Hinta kultakin tasolta:
Jäsenet 140 €
Ei-jäsenet 180 €
Hinta sisältää: materiaalit, todistuksen, ohjauskerran (yksi kerta pakollinen) ja arviointitilaisuuden. 

Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI88 4713 1020 0604 38. 
Maksua ei palauteta.

Kun maksusuoritus näkyy yhdistyksen tilillä, saat sähköpostiisi:

 • Kalligrafian opetussuunnitelman
 • Opetuksen sisällysluettelon
 • Opintokirjan
 • Kirjallisuusluettelon
 • Listan ohjaajista

Perusopintoihin kuuluviin kursseihin pääset ilmoittautumaan kurssit-välilehdeltä.

Ilmoittautuminen


  Olen jäsen

  Ilmoittaudun opiskelemaan
  Taso I 140€ (jäsenhinta)Taso II 140€ (jäsenhinta)Taso III 140€ (jäsenhinta)

  En ole jäsen

  Ilmoittaudun opiskelemaan
  Taso I 180€Taso II 180€Taso III 180€

  Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI88 4713 1020 0604 38.

  Hinta sisältää: alla luetellut materiaalit, tasotodistuksen, ohjauskerran (yksi kerta pakollinen) ja arviointitilaisuuden.

  Kun maksusuoritus näkyy yhdistyksen tilillä, saat sähköpostiisi:

  • Kalligrafian opetussuunnitelman

  • Opetuksen sisällysluettelon

  • Opintokirjan

  • Kirjallisuusluettelon

  • Listan ohjaajista